Trường Trung Cấp Bách Khoa Miền Nam

zalo

TIẾNG ANH

Hiện nay Tiếng anh trở thành ngôn ngữ thịnh hành trên toàn thế giới , nhiều nước còn sử dụng Tiếng Anh làm ngôn ngữ thứ hai cho quốc gia đó. Ở Việt Nam học Tiếng Anh hiện nay trở thành xu thế  và mỗi trường luôn đào tạo ngoại ngữ cho sinh viên để sau này khi ra trường có thể dễ dàng xin việc làm . Hiện nay nhu cầu tuyển dụng lao động có trình độ tiếng anh giỏi rất cần thiết ở các công ty doanh nghiệp . Ngày càng nhiều học sinh, sinh viên lựa đăng ký học chuyên ngành Tiếng Anh. Trường Trung Cấp Bách Khoa Miền Nam mở ngành Trung Cấp Tiếng Anh  tuyến sinh hằng năm trên phạm vi toàn quốc.

1.Mục Tiêu Đào Tạo:

- Kiến thức chung: Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Giảng dạy kiến thức chuyên môn sâu rộng tìm hiểu về văn hóa, ngôn ngữ và văn học  con người Anh.

Giúp học sinh nâng cao trình độ ngôn ngữ tiếng anh, chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng để sau này có thể tìm kiếm việc làm.

- Rèn luyện và phát triển các kỹ năng giao tiếp tiếng Anh ở mức độ tương đối thành thạo trong các tình huống giao tiếp xã hội và chuyên môn thông thường.

Giảng dạy các  kỹ năng nghe – nói -đọc – viết giúp sinh viên thành thạo nắng vững kiến thức ngôn ngữ sau này có thể vận dụng trong công việc.

Hướng dẫn giảng dạy kỹ năng giao tiếp phản xạ ngôn ngữ khi nói chuyện với người nước ngoài.

Trang bị cho sinh viên kỹ năng để có thể học tiếng Anh hiệu quả, nhằm mục đích giúp học tiếp tục nâng cao khả năng tiếng Anh của bản thân, hình thành được tư duy, năng lực có hiệu quả trong các lĩnh vực chuyên môn hoạt động lễ tân, khách sạn, làm các công việc văn phòng, biên dịch trong lĩnh vực thương mại hoặc du lịch tại các cơ sở có sử dụng tiếng Anh.

 2. Kỹ năng:

 Đào tạo  kỹ năng tin học tương đương trình độ A, tập sử dụng các phần mềm trong quá trình học tập.

Sinh viên được giảng dạy các kỹ năng mềm trong quá trình học và vận dụng sau này khi đi làm .

3. Cơ hội và việc làm sau khi tốt nghiệp:

- Làm các công việc văn phòng, biên-phiên dịch trong lĩnh vực thương mại hoặc du lịch tại các cơ sở có sử dụng tiếng Anh.

- Bạn sẽ làm biên phiên dịch cho các công ty, doanh nghiệp

- Bạn sẽ làm dịch thuật tại các trung tâm, trợ giảng , giảng dạy TT ngoại ngữ.

- Bạn sẽ làm trong môi trường du lịch,HDV, Resrot , Nhà hàng…..

back-to-top.png